Πρόνοια προς εργασία

Προγράμματα με βάση το Welfare To Work είναι διαθέσιμα σε άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες από το Γραφείο Βοήθειας της Κομητείας. Προσφέρονται μαθήματα σχετικά με την ετοιμότητα για εργασία και την αναζήτηση εργασίας.

Όλες οι παραπομπές γίνονται μέσω του γραφείου βοήθειας της κομητείας Bradford.

Επικοινωνήστε μαζί τους στο (570) 265-9186

1 Progress Plaza

Towanda, PA 18848