Od sociálních dávek k práci

Programy založené na principu Welfare To Work jsou k dispozici osobám, které využívají služeb okresní asistenční služby. Jsou nabízeny kurzy týkající se přípravy na zaměstnání a hledání zaměstnání.

Veškerá doporučení přicházejí prostřednictvím asistenční kanceláře okresu Bradford.

Kontaktujte je na telefonním čísle (570) 265-9186.

1 Progress Plaza

Towanda, PA 18848