BRADFORD COUNTY ACTION, INC - ЦЕЛ

Bradford County Action, Inc., е частна организация с нестопанска цел, основана през 1966 г. като организация, работеща в общността. Понастоящем Bradford County Action предоставя програми за възрастни и младежи, които включват: оценка на академичните и професионалните интереси, подготовка за кариера, класове за проучване на кариерата, квалифицирано обучение след завършване на средното образование, ограничен професионален опит, обучение на работното място, дейности за търсене на работа, обогатителни и коригиращи класове, подкрепящи услуги и лятна работа за младежи. BCA предоставя на жителите на общността различни възможности, за да направи бъдещето им по-светло.